Fotowoltaika

Oferujemy kompleksową realizację instalacji fotowoltaicznych domowych (instalacje prosumenckie) a także dla firm, szkół, kościołów itp.

Szerokie doświadczenie

Nasz zespół wykonał już kilkadziesiąt niezależnych instalacji fotowoltaicznych. Różniły się one między sobą mocą, rodzajem dachu na którym były montowane, oraz innymi szczegółami technicznymi.

Indywidualne podejście

Za każdym razem podchodzimy do zagadnienia indywidualnie uwzględniając specyfikę danej sieci elektrycznej oraz zapotrzebowania klientów. Na takie indywidualne podejście pozwala nam nasza specjalistyczna inżynieryjna wiedza nie tylko z zakresu fotowoltaiki ale także instalacji elektrycznych.

Kompleksowa oferta


Nasza oferta jest kompleksowa, tzn. że przeprowadzimy Cię przez cały proces inwestycyjny od A do Z:

 • Analiza indywidualnych potrzeb klienta
 • Dobór odpowiedniego systemu i jego mocy
 • Projekt
 • Analiza, produkcji energii, finansowa i zwrotu inwestycji
 • Dobór odpowiednich urządzeń i rozwiązań
 • Dostawa i montaż wszystkich elementów
 • Zgłoszenie instalacji do OSD i monitorowanie procesu zgłoszenia
 • Pomiary odbiorcze i dokumentacja powykonawcza
 • Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna

Gwarancja najwyższej jakości

Posiadamy bardzo duże, szerokie oraz zróżnicowane doświadczenie w realizacji instalacji fotowoltaicznych. Naszą wiedzę praktyczną łączymy z zaawansowaną wiedzą inżynieryjną popartą kwalifikacjami, uprawnieniami oraz certyfikatami. Wszystko to składa się na gwarancję wykonania Państwa instalacji przy zachowaniu najwyższych standardów. Dodatkowo zapewniamy Państwu pełne doradztwo na każdym etapie współpracy.

Współpraca z firmami wykonawczymi i inwestorami

Oferujemy Państwu współpracę w zakresie instalacji fotowoltaicznych. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje pozwalające zaoferować Państwu takie usługi jak:

 • projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze
 • pomiary odbiorcze instalacji
 • nadzór nad poprawną realizacją inwestycji
 • serwis instalacji fotowoltaicznych
 • montaż instalacji zakupionych przez klienta
Instalacja fotowoltaiczna 20kW – Łódź

Fotowoltaika

System fotowoltaiczny służy do przetwarzania energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną przystosowaną do naszej sieci energetycznej. Na system fotowoltaiczny składają się:

 • Panele fotowoltaiczne wraz z systemem montażowym
 • Inwerter (falownik) – służy do dostosowania parametrów energii elektrycznej produkowanej przez panele do parametrów energii elektrycznej w sieci.
 • Zabezpieczenia elektryczne

Na terenie Polski przyjmuje się, że optymalnie ustawiona instalacja fotowoltaiczna wyprodukuje ok 1MWh rocznie z każdego zainstalowanego 1kWp. Wiele zależy od lokalizacji, kąta nachylenia paneli oraz ustawienia względem południa. Nasza firma za każdym razem wylicza roczną szacunkową produkcję korzystając z historycznych danych pogodowych dla określonej lokalizacji.

Instalację fotowoltaiczną projektuje się ze względu na prognozowaną produkcję energii. W przypadku firm i inwestorów, którzy nie są Prosumentami, należy wziąć pod uwagę także moc pobieraną przez firmę lub budynek.

Obecny w Polsce system prawny dzieli instalacje fotowoltaiczne między innymi pod względem mocy na:

 • Mikroinstalacje – moc <50kW
 • Małe instalacje – moc <500kW
 • Duże instalacje – moc >500kW

Domowa instalacja fotowoltaiczna to mikroinstalacja.

W innych budynkach mogą to być zarówno mikroinstalacje jak również większe instalacje.

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

W Polsce każdy może bez żadnych problemów przyłączyć do sieci  mikroinstalację fotowoltaiczną. Inwestor niefirmowy jest nazywany „Prosumentem”. Proces budowy i przyłączenia w przypadku mikroinstalacji jest bardzo prosty:

 • Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy dostosowanej do budynku
 • Zgłoszenie instalacji do OSD (wykonywane przez naszą firmę)
 • Po maksymalnie 30 dniach instalacja zostaje bezkosztowo przyłączona do sieci

Rozliczenie wyprodukowanej przez Prosumenta energii następuje poprzez bilansowanie. Na koniec okresu rozliczeniowego Zakład Energetyczny rozliczy energię w następujący sposób:

Energia = E_pobrana z sieci – (0,8 x E_oddana do sieci)

Współczynnik 0,8 dotyczy instalacji o mocy do 10kW. Przy większych instalacjach zmienia się on na wartość 0,7.

Należy pamiętać, że:

 • Aktualnie Prosument nie może sprzedać nadwyżek energii
 • Opłata za energię jest liczona przy uwzględnieniu wszystkich pozycji na rachunku zależnych od ilości kWh
 • Rozliczenie jest roczne – tzn. do roku możemy „przechowywać” nadwyżki energii w sieci
 • Takie rozliczenie NIE OZNACZA że 20% lub 30% wyprodukowanej energii pozostaje w sieci. Podczas pracy instalacji fotowoltaicznej, budynek w pierwszej kolejności pobiera energię bezpośrednio z instalacji fotowoltaicznej. Dopiero nadwyżka produkcji jest oddawana do sieci.

Dzięki takiemu systemowi rozliczeń,, aktualnym cenom instalacji oraz cenom energii (wraz z prognozowanym wzrostem rocznym), całkowity zwrot inwestycji następuje w ciągu 4-7 lat. Gwarancje na urządzenia oraz ich żywotność znacznie przekraczają ten okres.

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA – DOFINANSOWANIE 
Obecnie każdy inwestor prywatny może otrzymać „dofinansowanie” w postaci ulgi podatkowej. Rozliczając podatek PIT, odlicza się całkowity koszt brutto instalacji fotowoltaicznej od podstawy opodatkowania. 

 

 
 
Przykładowy czas zwrotu instalacji fotowoltaicznej przy uwzględnieniu ulgi termomodernizacyjnej