Pomiary elektryczne

Pomiary i badania elektryczne wykonuje się w różnym celu. Po uruchomieniu instalacji elektrycznej niezbędne jest wykonanie pomiarów odbiorczych. Każda instalacja elektryczna powinna być poddawana okresowym pomiarom elektrycznym, aby sprawdzić poziom zachowania bezpieczeństwa. Pomiary mogą też być wymagane przez zakłady ubezpieczeń w celu ubezpieczenia domu. Z kolei w zakładach produkcyjnych czasem wykonuje się bardziej zaawansowane pomiary i badania działania całej sieci elektrycznej. Ma to na celu zlokalizowanie zbędnych obciążeń, nieprawidłowości oraz szukanie oszczędności.

W zależności od potrzeb, możemy zaoferować szereg różnych badań i pomiarów elektrycznych.

Pomiary i badania elektryczne w domach i mieszkaniach

Okresowe, odbiorcze pomiary elektryczne i pomiary dla firm ubezpieczeniowych

Sytuacja może być różna, ale zakres pomiarów jest taki sam:

 • Oględziny instalacji – sprawdzenie czy nie występują widoczne uszkodzenia mogące zagrażać bezpieczeństwu
 • Sprawdzenie działania wyłączników różnicowoprądowych – pomiary czy wyłączniki spełniają swoją rolę, czyli czy zapewniają bezpieczeństwo
 • Pomiary skuteczności ochrony przed porażeniem – pomiary impedancji pętli zwarciowej, czyli sprawdzenie czy dany wyłącznik nadprądowy lub bezpiecznik zadziała poprawnie w przypadku uszkodzenia
 • Pomiary rezystancji izolacji – sprawdzenie czy wszystkie przewody w budynku są w dobrym stanie technicznym
 • Pomiary rezystancji uziemienia – w przypadku instalacji odgromowej, sprawdzenie czy uziom jest sprawny, czyli czy skutecznie odprowadzi ewentualny prąd piorunowy do ziemi

Do wykonania takich pomiarów niezbędne są specjalistyczne mierniki posiadające aktualny certyfikat wzorcowania.

Na podstawie pomiarów otrzymacie Państwo komplet protokołów pomiarowych.

Cena pomiarów

Cena jest zależna od wielkości domu lub mieszkania oraz od odległości. Jeżeli chcesz otrzymać wycenę, napisz do nas uwzględniając:

 • Czego dotyczą pomiary – odbiorcze, okresowe, dla firmy ubezpieczeniowej
 • Ilość pomieszczeń w których są gniazda elektryczne w domu lub mieszkaniu – pomieszczenia połączone (np. salon i aneks kuchenny) liczymy jako osobne
 • Czy dom posiada instalację odgromową – jeśli tak to ile jest uziomów
 • Lokalizacja – na terenie Poznania dojazd GRATIS

Wycena jest uproszczona i nie zależy od ilości punktów elektrycznych, ale od wielkości domu lub mieszkania.

Sprawdzenie sprawności instalacji i jej bezpieczeństwa

Jest to pakiet oględzin i pomiarów elektrycznych wykonywanych w celu sprawdzenia czy instalacja jest bezpieczna. Sprawdzimy między innymi poprawność jej wykonania, poprawność połączeń, wykonamy niezbędne pomiary.

Zakres jest praktycznie taki sam jak powyżej opisany, ale to Ty decydujesz które elementy mamy sprawdzić. W efekcie również otrzymasz komplet protokołów pomiarowych.

Cena pomiarów

Cena zależna jest od tych samych czynników co cena pomiarów okresowych, ale również od ich zakresu. Napisz do nas, a w odpowiedzi otrzymasz wycenę.

Pomiary i badania elektryczne w firmach i budynkach użyteczności publicznej

Pomiary odbiorcze i okresowe

Każdy budynek musi być poddawany okresowym pomiarom elektrycznym raz na 1, 2 lub 5 lat. Okres zależy od rodzaju budynku. Pomiary okresowe zawierają:

 • Oględziny instalacji
 • Pomiary skuteczności działania wyłączników różnicowoprądowych
 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zapewnianej przez bezpieczniki i wyłączniki nadprądowe
 • Pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów
 • Pomiary rezystancji uziomów
 • Pomiary transformatorów i silników elektrycznych
 • Pomiary natężenia oświetlenia

Pomiary są zakończone kompletem protokołów pomiarowych wraz z oceną poprawności i ewentualnymi uwagami.

W przypadku pomiarów odbiorczych zakres może być taki sam lub mniejszy.

Cena pomiarów

Koszt kompletu pomiarów jest zależny od wielkości mierzonej instalacji, czyli od ilości wykonanych pomiarów.

Szczegółowa analiza sieci elektrycznej

Analiza działania sieci elektrycznej zakładu pomaga nam odpowiedzieć na pytania:

 • Kiedy pojawiają się przekroczenia mocy
 • Kiedy pojawia się moc bierna i jaka jest jej wartość
 • Jakie są obciążenia sieci w czasie pracy zakładu
 • Czy w sieci pojawiają się szkodliwe zakłócenia
 • Gdzie należy szukać oszczędności energii elektrycznej

Analiza taka jest wykonywana zaawansowanym miernikiem parametrów sieci, który mierzy i rejestruje szereg jej parametrów w wybranym przez nas czasie. Miernik taki podłączany jest w zakładzie na kilka dni lub tydzień. Otrzymujemy w ten sposób charakterystykę pracy zakładu od strony elektrycznej w długim okresie.

Na podstawie wykonanej analizy otrzymasz pełną dokumentację zawierającą wykresy, pomierzone wartości oraz wnioski i zalecenia naszych inżynierów.

Pomiary i badania instalacji fotowoltaicznych

Jeżeli jesteś posiadaczem instalacji fotowoltaicznej, lub jesteś w trakcie jej budowy, możemy zaoferować Ci pomiary odbiorcze instalacji oraz jej oględziny. Oferujemy:

 • Oględziny instalacji – sprawdzenie czy nie powstały jakiekolwiek uszkodzenia, czy instalacja jest poprawnie wykonana i zabezpieczona
 • Pomiary rezystancji uziemienia
 • Pomiary rezystancji izolacji po stronie DC i AC
 • Pomiary impedancji pętli zwarciowej po stronie AC – ma to na celu zarówno sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń ale również czy instalacja elektryczna umożliwia przesłanie energii elektrycznej przy pełnej mocy instalacji fotowoltaicznej
 • Pomiary napięć i prądów po stronie DC i AC

Cena pomiarów

W tym przypadku cena zależy od wielkości instalacji, jej lokalizacji oraz zakresu pomiarów. Napisz do nas lub zadzwoń w celu otrzymania wyceny.

Inne usługi pomiarowe

Oferujemy Państwu poza wymienionymi powyżej inne pomiary i badania elektryczne takie jak:

 • Wybrany zakres pomiarów lub jeden pomiar
 • Pomiary elektronarzędzi
 • Pomiary napięć i prądów

Zapraszamy do kontaktu – kontakt

Dla firm wykonawczych posiadamy ofertę współpracy – sprawdź