Domowa instalacja fotowoltaiczna

Domowa instalacja fotowoltaiczna

Domowa instalacja fotowoltaiczna, zwana również mikroinstalacją fotowoltaiczną prosumencką, jest instalacją o mocy mniejszej niż 50kW.

Dlaczego się wzięło określenie prosumencka? – Prosumentem w Ustawie OZE jest nazywany odbiorca końcowy, który jednocześnie pobiera energię elektryczną i produkuje ją na potrzeby własne. W Polsce każdy może bez żadnych problemów przyłączyć do sieci mikroinstalację fotowoltaiczną.

 

 

Jak wygląda rozliczenie energii dla prosumentów?

Rozliczenie wyprodukowanej przez Prosumenta energii następuje poprzez bilansowanie. Po uruchomieniu instalacji Operator wymieni licznik energii elektrycznej na licznik dwukierunkowy. Taki licznik będzie miał dwa wskazania:

E_pobrana z sieci – energia pobrana z sieci

E_oddana do sieci – energia wprowadzona do sieci

Na koniec okresu rozliczeniowego Zakład Energetyczny rozliczy energię w następujący sposób:

 

Energia = E_pobrana z sieci – (0,8 x E_oddana do sieci)

Współczynnik 0,8 dotyczy instalacji o mocy do 10kW. Przy większych instalacjach zmienia się on na wartość 0,7.

 

 

Należy pamiętać, że:

 

  • Aktualnie Prosument nie może sprzedać nadwyżek energii
  • Opłata za energię jest liczona przy uwzględnieniu wszystkich pozycji na rachunku zależnych od ilości kWh
  • Rozliczenie jest roczne – rachunek za energię będzie wystawiany raz do roku
  • Takie rozliczenie NIE OZNACZA że 20% lub 30% wyprodukowanej energii pozostaje w sieci. Podczas pracy instalacji fotowoltaicznej, budynek w pierwszej kolejności pobiera energię bezpośrednio z instalacji fotowoltaicznej w momencie, kiedy danego dnia produkcja instalacji nie pokrywa całkowitego zapotrzebowania gospodarstwa domowego. Można powiedzieć, że nasza energia jest magazynowana i wykorzystywana w mniej słonecznych dniach. Dopiero nadwyżka produkcji jest oddawana do sieci.

 

DOBÓR INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Ze względu na obowiązującą w Polsce Ustawę o OZE, domowe instalacje fotowoltaiczne dobiera się ze względu na roczne zużycie energii przez budynek. Przyjmuje się, że 1kW instalacji fotowoltaicznej ustawionej w kierunku południowym na terenie Polski, wyprodukuje rocznie ok 1000 kWh energii elektrycznej. W procesie doboru mocy i projektowania instalacji bierzemy pod uwagę jednak szereg innych zmiennych:

 

  • Lokalizacja, wysokość n.p.m., szerokość geograficzna
  • Kąt nachylenia paneli
  • Azymut paneli, czyli odchylenie od południa
  • Straty związane z bilansowaniem w sieci
  • Straty związane z degradacją krzemu
  • Roczne prognozowane zmiany cen energii

 

Stawka VAT 8%

Obecnie wszystkie instalacje fotowoltaiczne służące do zasilania budynku jednorodzinnego są objęte stawką VAT=8%. Niezależnie czy instalacja jest zamontowana w ogrodzie, na garażu czy na domu. Jedyny warunek jest taki, że dom musi mieć powierzchnię mieszkalną użytkową mniejszą niż 300m2.

 

Usługi oferowane przez Dolata Electric to:

Montaż oświetlenia LED na parkingu

Zadzwoń do nas! 789 108 169