Instalacja fotowoltaiczna spadła z dachu. Dlaczego?

Instalacja fotowoltaiczna spadła z dachu. Dlaczego?

Budowa instalacji fotowoltaicznej, pomimo powszechnej dostępności różnorodnych systemów oraz rozwiązań i coraz bardziej doświadczonym rynku, cały czas wiąże się z pewnym ryzykiem. Inwestując w tego typu instalację trzeba zawsze pamiętać, że jest to zaawansowany technicznie system, na którego prawidłową pracę wpływa wiele czynników, tych ściśle technicznych, takich jak zastosowane urządzenia i zabezpieczenia, ich dobór oraz jakość, ale również konstrukcyjnych, czyli odpowiedni dobór systemu montażowego do dostępnych warunków.

Kiedy na pierwszy rzut oka wszystko zostało zaprojektowane i dobrane poprawnie, czasami może się okazać, że w wyniku nawet drobnych błędów czy niedopatrzeń ryzykujemy dużymi stratami. Taka sytuacja miała miejsce u naszego ostatniego klienta, dużej firmy produkcyjnej z Wielkopolski, która w 2020 roku zamontowała na swoim dachu instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kW. Firma instalatorska, z którą nasz klient podjął współpracę, umieściła panele na konstrukcji balastowej, obecnie bardzo powszechnie stosowanej przy systemach na dachach płaskich. Konstrukcja nie została wyposażona w wiatrownice. System został posadowiony na dachu z miękkiej membrany, w miejscu gdzie występują bardzo silne porywy wiatrów. Te wszystkie czynniki spowodowały, że panele wpadały w bardzo silne drgania i w efekcie odpadły od konstrukcji i spadły z dachu.

Pozornie wszystko zostało wykonane poprawnie. System montażowy balastowy jest standardowo stosowany na dachach płaskich, panele zostały ustawione pod odpowiednim, małym kątem. Czynnikami, których nie wzięto pod uwagę były kwestie projektowe bezpośrednio związane z lokalizacją budynku, rodzajem dachu oraz brakiem wiatrownic. Po dokładnym przyjrzeniu się zastosowanemu systemowi montażowemu, okazało się, że nie był on dedykowany dla dachów z membrany. Nie każdy system balastowy może być stosowany na dachach z membrany, ze względu na charakterystykę takiego dachu oraz jego miękkość. Dodatkowo okazało się, że nie zostało sprawdzone możliwe obciążenie tego dachu i system znacznie je przekraczał. Wynikiem całej sytuacji były bardzo duże straty finansowe inwestora i konieczność wymiany całej instalacji. Problematyczne również będzie dochodzenie odpowiedzialności i należności od firmy montującej instalację.

Z takim doświadczeniem inwestor zwracając się do nas był bardzo mocno wyczulony na poprawność montażu oraz dobranych rozwiązań konstrukcyjnych. Zastosowane przez nas rozwiązanie zostało dobrane we współpracy i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Przy projekcie braliśmy pod uwagę czynniki przede wszystkim mogące powodować potencjalne problemy w przyszłości związane ze stabilnością konstrukcji.  Zastosowany został przez nas system przyklejany do dachu, który jest lżejszy (brak bloczków betonowych), a także stabilniejszy na tego typu dachu. System został wyposażony w wiatrownice, a panele zostały przykręcone do konstrukcji standardowymi i dodatkowymi klemami. Wszystko to miało na celu zabezpieczenie przed działaniem bardzo silnego wiatru, a także poprawę stabilności systemu. Panele zostały ustawione pod kątem 15 stopni. Nie jest to optymalny kąt ustawienia paneli dla Polski pod względem nasłonecznienia, ale stosowany jest na dachach płaskich ze względu na ograniczenie wpływu działania sił wiatru i zmniejszenie odległości pomiędzy kolejnymi rzędami paneli (lepsze zagospodarowanie powierzchni dachu). Rozwiązanie to jest przez nas stosowane na wszystkich instalacjach z dachem płaskim.

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną, czy to na dachu domu jednorodzinnego czy firmy, jest zawsze inwestycją, która wiąże się z wydaniem znacznych środków. Tak jak wspominaliśmy, instalacja fotowoltaiczna jest zaawansowanym systemem elektrycznym i na jej poprawne działanie wpływa bardzo wiele aspektów. Cena nie zawsze powinna być tutaj decydującym kryterium wyboru wykonawcy. Czasami pozorna oszczędność, może nam przysporzyć dodatkowych kosztów w przyszłości, niekiedy znacznie przewyższających wartość inwestycji. Sprawa tym bardziej się komplikuje w przypadku instalacji większych, firmowych, gdzie jakakolwiek potencjalna awaria systemu nie tylko generuje straty inwestycyjne, ale również może mieć znaczny wpływ na funkcjonowanie zakładu jako część systemu energetycznego firmy. Przy wyborze firmy instalatorskiej powinny nas przede wszystkim interesować zaproponowane rozwiązania techniczne, ale również doświadczenie i kwalifikacje firmy, z którą chcemy podjąć współpracę. Nierzadko inwestorzy również decydują się na zaangażowanie zewnętrznych ekspertów do procesu realizacji, takich jak właśnie inspektorzy nadzoru lub konstruktorzy, którzy analizują zaproponowane rozwiązania techniczne i projekty oraz pełnią nadzór nad jakością prac.

Usługi oferowane przez Dolata Electric to:

Zasilanie rezerwowe domu jednorodzinnegoOkresowe pomiary elektryczne dla budynków jednorodzinnych

Zadzwoń do nas! 789 108 169