Pierwsza instalacja fotowoltaiczna w Wielkopolsce

Pierwsza instalacja fotowoltaiczna w Wielkopolsce

     W przyszłym roku mija 10 lat od rozpoczęcia przez nas realizacji pierwszej instalacji fotowoltaicznej na terenie Wielkopolski. Jesteśmy z tego dumni, że wykonaliśmy cały system w całości samodzielnie od koncepcji, poprzez projekt i montaż, aż po uruchomienie w latach, w których rynek fotowoltaiczny nie był aż tak rozwinięty jak teraz. Uruchomiona wówczas instalacja o mocy 17kW działa po dzień dzisiejszy bez zarzutu i przyczynia się do korzystnego wpływu na środowisko oraz przynosi oszczędności dla prosumenta. Przez cały okres eksploatacji produkcja mocy elektrycznej do dnia dzisiejszego wyniosła 100 006 kWh. W kontekście ekologicznym prosument przyczynił się do zmniejszenia emisji CO2  aż o 791,2 t oraz zapobiegł wycięciu 1 166 szt. drzew.

     Instalacja fotowoltaiczna została zrealizowana na dachu domu jednorodzinnego oraz garażu w miejscowości zlokalizowanej w pobliżu Poznania. W skład inwestycji wchodziły następujące urządzenia:

  • Moduły: 69 x Q.Cells Q.Pro-G3 245;
  • Inwerter: Danfoss TLX Pro 15k (aktualnie firma SMA);

W rozmieszczeniu modułów uwzględnione zostały trzy połacie dachu: dach wschodni oraz dach zachodni domu, a także dach garażu. Zastosowanie 3 pasm podłączonych do odrębnych wejść DC z osobnym MPP Trackerem na każdym wejściu inwertera pozwoliło osiągnąć maksymalnie wysokie uzyski mocy z całej instalacji fotowoltaicznej.  

     Konfigurując naszą pierwszą instalację fotowoltaiczną zadbaliśmy o to, aby została ona włączona do sieci Internet, dzięki czemu właściciel był w stanie w sprawny sposób monitorować produkcję energii elektrycznej za pośrednictwem portalu CLX dla inwerterów Danfoss. Portal został wyłączony w momencie przejęcia firmy Danfoss (oddziału produkcji inwerterów) przez firmę SMA., aplikacja wtedy przestała funkcjonować, jednak nie utrudniło to odczytu danych elektrowni PV.  Dość szczegółowe dane produkcji m.in. całkowity uzysk energii instalacji możemy odczytać bezpośrednio z inwertera wyposażonego w wyświetlacz.

     Nasz oficjalny udział w produkcji energii elektrycznej z ekologicznego źródła energii rozpoczął się wraz z odebraniem systemu fotowoltaicznego przez Zakład Energetyczny. Warto wspomnieć, że w momencie wykonywania instalacji rynek fotowoltaiczny w Polsce dopiero kiełkował przez to proces budowy i przyłączenia mikroinstalacji był znacznie bardziej skomplikowany niż teraz, co skutkowało wydłużeniem czasu uruchomienia instalacji.  Decydując się na inwestycję właściciel był pozbawiony wielu udogodnień, które zostały wprowadzone na przestrzeni lat. W tamtych latach rynek fotowoltaiki , a także rozwój technologiczny w Polsce nie był tak rozwinięty jak obecnie. Z tego powodu inwestor musiał zmierzyć się z kilkoma niedogodnościami, takimi jak:

  • Brak ustawy OZE – Wprowadzenie ustawy OZE pozwoliło uregulować prawne zasady funkcjonowania systemu fotowoltaiki, przyczyniając się do wprowadzenia korzystnego dla prosumentów systemu rozliczeń; 
  • Wyższa cena komponentów, a także ich ograniczony dostęp na rynku – Dostępność komponentów na rynku uległa ogromnej zmianie, zmieniła się także cena ze względu na rozwój technologiczny oraz dużą dostępność producentów na rynku. Aktualnie dostępne zasoby paneli oraz inwerterów pozwalają na wybór technologii dostosowanej do indywidualnych potrzeb ;
  • Brak certyfikacji UDT OZE – Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez instalatora kwalifikacji do montażu odnawialnego źródła energii. Kilka lat temu znalezienie wykwalifikowanej firmy montażowej stanowiło ogromne wyzwanie; 
  • Wydłużony proces odbioru instalacji przez Enea– Proces odbioru instalacji przez ZE trwał nawet kilka miesięcy. Aktualnie został on skrócony zaledwie do jednego miesiąca, a wniosek o przyłączenie możemy złożyć w łatwy i szybki sposób online;
  • Brak net-meteringu Inwestor mógł skorzystać tylko z systemu rozliczeń polegającym na sprzedaży nadwyżek energii oraz za każdą wyprodukowaną MWh otrzymywał zielone certyfikaty. Obecny system rozliczeń opiera się na programie opustów, czyli prosument w zależności od mocy instalacji może pobrać z sieci do 70 % lub 80 % wyprodukowanej energii zmagazynowanej w sieci;
  • Brak wsparcia finansowego ze strony Państwa – Na przestrzeni lat nastąpił proces rozwoju dofinansowania nowo powstających instalacji PV. Wprowadzone zostały m.in. dotacje i ulgi pomagające w procesie rozwoju branży fotowoltaicznej oraz znacznie zwiększające rentowność inwestycji w instalację fotowoltaiczną; 

       Od czasu zainstalowania przez nas pierwszej instalacji fotowoltaicznej zaczęliśmy prężnie działać w obszarze odnawialnych źródeł energii, czego dowodem jest zaprojektowana i uruchomiona przez nas w 2021 roku farma fotowoltaiczna o mocy 1MW. Pomimo upływu czasu do każdego nowego zlecenia podchodzimy z tym samym zapałem, pragnąc pomóc każdemu nowemu klientowi oraz mieć swój wkład w poprawę ochrony środowiska oraz jakości życia.

Usługi oferowane przez Dolata Electric to:

Co Tier 1, PVEL, Altman Z-score oznaczają dla producentów paneli fotowoltaicznych?Proces przyłączenia budynku do sieci energetycznej

Zadzwoń do nas! 789 108 169