Wpływ instalacji fotowoltaicznych na środowisko

Wpływ instalacji fotowoltaicznych na środowisko

     Obecnie postępujące zmiany  klimatyczne stanowią bezwzględne zagrożenie zarówno dla życia ludzkiego jak i życia całej naszej planety.  Zmiany te są bezpośrednio  związane z globalnym ociepleniem, którego wskaźnik utrzymuje aktualnie tendencję wzrostową. Wpływ na jego wzrost mają gazy cieplarniane m.in. dwutlenek węgla, powstający w głównej mierze w przemyśle przemysłowym w wyniku spalania paliw kopalnych. Warto wiedzieć, że pogłębienie katastrofy ekologicznej  spowodowane jest także wycinką tysięcy areałów drzew, które stanowią tzw. „zielone płuca ziemi” w redukcji CO2. Konsekwencje wprowadzania znacznej ilości dwutlenku węgla  do atmosfery możemy dostrzec m.in.  w zmianach temperatury,  w wahaniach pogodowych, topnieniu lodowców czy podniesieniu poziomu wód w ocenach.

     Na świecie, a dokładnie w Nowym Jorku powstał zegar odliczający czas do katastrofy klimatycznej. Zegar ma na celu uświadomienie poważnego problemu związanego ze zbliżającą się zmianą klimatu. Według wyliczeń naukowców, przy obecnym poziomie emisji CO2, za mniej niż 7 lat, globalna temperatura wzrośnie o 1,5 st. C. Wówczas zaistniałe zmiany klimatyczne będą już nieodwracalne. 

     Jak się okazuje produkcja energii cieplnej oraz elektrycznej w elektrowniach opierająca się głównie na paliwach konwencjonalnych znacznie wpływa na pogorszenie stanu ekologicznego naszego środowiska. W tego rodzaju elektrowniach spalanie paliw powoduje znaczny wzrost stężenia CO2 w atmosferze, co prowadzi co wyżej przedstawionych konsekwencji działań. W celu dążenia do zahamowania katastrofy klimatycznej tradycyjne elektrownie powinny zostać zastąpione elektrowniami opierającymi się wyłącznie na technologiach odnawialnych źródeł energii nie ingerującymi w naturalne środowisko ziemi. Do najważniejszych technologii OZE należą m.in. elektrownie słoneczne, wiatrowe, wodne, geotermalne, a także biomasa.

     Jednym ze źródeł przyjaznym dla naturalnego środowiska  jest energia promieniowania słonecznego.  Potencjał słońca został przemyślanie wykorzystany w technologii instalacji fotowoltaicznych. Każda osoba decydująca się na montaż chociażby mikroinstalacji fotowoltaicznej dokłada swoją cegiełkę do poprawy stanu ekologicznego środowiska. Instalacje PV są prawie w 100% przyjazne dla środowiska, ze względu na brak emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystanie materiałów budowlanych nadających się prawie w 90% do recyklingu. Żywotność instalacji sięga ok. 25 lat dzięki czemu przez cały ten okres rezygnujemy z energii wytwarzanej w tradycyjnych  elektrowniach węglowych. Po zakończonym okresie żywotności paneli możemy oddać je utylizacji w każdym certyfikowanym punkcie recyklingowym. Choć koszt utylizacji uzależniony jest w znacznym stopniu od firm recyklingowych to nie powinniśmy się go obawiać. Obecnie szacunkowa cena utylizacji 1 kg modułu wynosi ok. 1,5 zł. 

     Średnio mikroinstalacja  o mocy zainstalowanej 8,5 kWp pozwala rocznie wyprodukować odbiorcy 8500 kWh zielonej energii. Przekłada się to na zmniejszenie emisji CO2, aż o 67,2 t rocznie oraz ograniczeniu wycięcia 99 szt. drzew. Łącząc siły wszystkich powstałych instalacji PV możemy bez wątpienia stwierdzić, że pomagamy środowisku.   

Usługi oferowane przez Dolata Electric to:

Proces przyłączenia budynku do sieci energetycznejCASE STUDY Fotowoltaika dla firm – instalacja na dachu budynku biurowego

Zadzwoń do nas! 789 108 169