Okresowe pomiary elektryczne dla budynków jednorodzinnych

Okresowe pomiary elektryczne dla budynków jednorodzinnych

Każda instalacja elektryczna powinna być poddawana okresowym pomiarom elektrycznym w celu sprawdzenia ogólnego jej stanu oraz poziomu bezpieczeństwa. Dla budynków jednorodzinnych oraz mieszkań okres ważności przeglądu elektrycznego stanowi 5 lat. Po tym czasie na każdego właściciela nieruchomości jest nałożony obowiązek przeglądu instalacji elektrycznej, tego typu pomiary są również wymagane przez zakłady ubezpieczeń do ubezpieczenia domu.
Jaki dokładny zakres stanowią takie pomiary, na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy wykonującej pomiary oraz czym może grozić niewykonanie przeglądu elektrycznego?

Standardowe badanie elektryczne powinno zawierać ogólne oględziny instalacji elektrycznej wraz ze szczegółowymi pomiarami. Zakres pomiarów obejmuje:

Oględziny instalacji mające na celu sprawdzenie instalacji elektrycznej pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu.

Sprawdzenie działania wyłączników różnicowoprądowych, pomiary czy wyłączniki spełniają swoją rolę, czyli czy zapewniają bezpieczeństwo.
Pomiary skuteczności ochrony przed porażeniem – pomiary impedancji pętli zwarciowej, czyli sprawdzenie czy dany wyłącznik nadprądowy lub bezpiecznik zadziała poprawnie w przypadku uszkodzenia.
Pomiary rezystancji izolacji – sprawdzenie stanu technicznego przewodów w budynku.

Pomiary rezystancji uziemienia – w przypadku instalacji odgromowej, sprawdzenie sprawności uziomu.

Aby zyskać ważność, pomiary muszą zostać zakończone kompletem protokołów pomiarowych wraz z oceną poprawności oraz ewentualnymi uwagami. Tylko elektryk z odpowiednimi uprawnieniami pomiarowymi i dozorowymi SEP może wystawić takie protokoły. Pomiary muszą być wykonane certyfikowanym miernikiem z ważnym świadectwem legalizacji. Przy wyborze wykonawcy trzeba zawsze zwrócić uwagę na posiadane uprawnienia instalatora oraz sprzęt, którym badanie zostanie wykonane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości firma ubezpieczeniowa może poprosić o dokumenty poświadczające odpowiednie kwalifikacje i sprzęt do wykonywania badań. W przypadku braku takich przegląd będzie nieważny i ubezpieczenie może zostać podważone.

Badanie elektryczne wykonuje się po to, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom instalacji elektrycznej. Pomijając aspekty prawne i obowiązek wykonania przeglądu okresowego co 5 lat, tego typu pomiary pozwolą wykryć w instalacji wszelkie potencjalne usterki, jak np. nieprawidłowość działania wyłącznika różnicowoprądowego czy uszkodzone przewody lub gniazdka, które mogą bezpośrednio zagrażać naszemu zdrowiu oraz życiu.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty na badania elektryczne i pomiary w Poznaniu dla mieszkań, domów oraz firm. Wykonujemy m.in. przeglądy instalacji w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, zakładach przemysłowych czy budynkach usługowych, badania maszyn i szczegółowe analizy sieci elektrycznych. Obszar naszych usług elektrycznych obejmuje Poznań i okolice oraz Wielkopolskę.

Usługi oferowane przez Dolata Electric to:

About The Author

Instalacja fotowoltaiczna spadła z dachu. Dlaczego?Wymiana rozdzielnicy w domu jednorodzinnym

Zadzwoń do nas! 789 108 169