Pomiary i badania elektryczne dla firm – jakie badania warto wykonać?

Pomiary i badania elektryczne dla firm – jakie badania warto wykonać?

Badania, pomiary oraz oględziny instalacji w firmach wykonywane się w różnych celach. W wielu przypadkach przeprowadzenie pomiarów w obiektach przemysłowych jest obowiązkowe ze względu na obecne prawo. Każda instalacja bezpośrednio po uruchomieniu wymaga niezbędnych pomiarów odbiorczych. W dalszym procesie eksploatacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeprowadzone powinny zostać regularne pomiary okresowe. Systemami poddawanymi  badaniom są podstawowe instalacje elektryczne gniazd elektrycznych, różnego rodzaju maszyny, elektronarzędzia, instalacje fotowoltaiczne, instalacje odgromowe, a także oświetlenie zarówno ogólne jak i awaryjne oraz ewakuacyjne. Kontrola techniczna służy przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania instalacji, maszyn i systemów elektrycznych. Mają na celu zlokalizowanie zbędnych obciążeń oraz nieprawidłowości. 

Według prawa każdy budynek musi przeprowadzić raz na 1, 2 lub 5 lat pomiary okresowe. O przedziale czasowym badań decyduje rodzaj budynku. Badania zakończone są protokołem pomiarowym określającym poprawność pracy instalacji oraz uwagi w przypadku niezgodności. Pomiary okresowe obejmują m.in.:

 • Oględziny instalacji;
 • Pomiary skuteczności działania wyłączników różnicowoprądowych;
 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zapewnianej przez bezpieczniki i wyłączniki nadprądowe;
 • Pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów;
 • Pomiary rezystancji uziomów;
 • Pomiary transformatorów i silników elektrycznych;
 • Pomiary natężenia oświetlenia.

W przypadku pomiarów odbiorczych zakres może być taki sam lub większy. 

W oparciu o obowiązujące prawo maszyny oraz elektronarzędzia również podlegają regularnej kontroli. Ze względów bezpieczeństwa bhp urządzenia poddawane są badaniom zgodnie z instrukcją producenta. Zakres pomiarów uwzględnia:

 • Oględziny maszyn/elektronarzędzi;
 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
 • Pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów;
 • Pomiary rezystancji uziomów;
 • Pomiary ciągłości połączeń wyrównawczych. 

Kolejnym badaniem przeprowadzanym w budynkach przemysłowych w zakresie bezpieczeństwa jest szczegółowa analiza sieci elektrycznej. Proces badań wykonywany jest zaawansowanym miernikiem parametrów sieci, który mierzy i rejestruje szereg parametrów w wybranym przez nas czasie. Miernik taki podłączany jest w zakładzie na kilka dni lub tydzień. Otrzymujemy w ten sposób charakterystykę pracy zakładu od strony elektrycznej w długim okresie. Badania zakończone są pełną dokumentację zawierającą wykresy, pomierzone wartości oraz wnioski i zalecenia naszych inżynierów. Przeprowadzona analiza pozwala wykryć m.in.:

 • Pojawiające się przekroczenia mocy;
 • Kiedy pojawia się moc bierna i jaka jest jej wartość;
 • Jakie są obciążenia sieci w czasie pracy zakładu;
 • Czy w sieci pojawiają się szkodliwe zakłócenia;
 • Gdzie należy szukać oszczędności energii elektrycznej.

Oferta badań i pomiarów przeznaczona jest również dla posiadaczy instalacji fotowoltaicznych. Zakres podstawowych pomiarów obejmuje:

 • oględziny instalacji  na dachu i w budynku– sprawdzenie czy nie powstały jakiekolwiek uszkodzenia, czy instalacja jest poprawnie wykonana i zabezpieczona;
 • pomiary rezystancji uziemienia;
 • pomiary rezystancji izolacji po stronie DC i AC;
 • pomiary impedancji pętli zwarciowej po stronie AC 
 • pomiary napięć i prądów po stronie DC i AC;
 • pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych;

Zaawansowane pomiary i badania dotyczą weryfikacji efektywności działania instalacji, degradacji paneli oraz sprawności inwertera. 

Przeprowadzanie przeglądu technicznego zewnętrznej jak i wewnętrznej instalacji odgromowej pozwala na wykrycie nieprawidłowości stanu technicznego w czasie eksploatacji. Dzięki badaniom możemy wyeliminować czynniki  zagrażające bezpieczeństwu użytkowania. Ze względu na pełnioną funkcję ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych badania okresowe instalacji powinny odbywać się minimum raz na 5 lat. Odstępy czasu badania określone zostały w ustawie Prawa Budowlanego.  Ponadto obecne  normy zalecają krótszy okres badań, a w przypadkach szczególnego zagrożenia nawet coroczny termin. Dodatkowo normy prawne określają wymagania w jakich obiektach instalacja odgromowa jest bezwzględnie wymagana. Zakres badania uwzględnia:

 • oględziny instalacji;
 • pomiar rezystancji uziomów; 
 • kontrola zabezpieczeń przeciwprzepięciowych;
 • badanie sprawności ciągłości połączeń  

Pomiary natężenia oświetlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego dotyczą budynków biurowych, użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych. Odpowiednio dostosowane natężenie oświetlenia wpływa na komfort wykonywanej pracy. Pomiary awaryjne i ewakuacyjne wykonywane są w oparciu o schematy siatek pomiarowych wykonywanych dla każdego pomieszczenia obiektu.

Zaleca się aby każda firma zadbała o bezpieczeństwo instalacji elektrycznej. Przeprowadzone pomiary mogą stanowić ułatwienie w ubezpieczeniu budynku w zakładzie ubezpieczeniowym. Koszt przedstawionych badań zależy od rodzaju, ilości pomiarów, a także powierzchni mierzonej instalacji. 

Usługi oferowane przez Dolata Electric to:

About The Author

Jak oszacować zużycie energii elektrycznej w domu?Instalacja fotowoltaiczna na zacienionym dachu

Zadzwoń do nas! 789 108 169