Proces przyłączenia budynku do sieci energetycznej

Proces przyłączenia budynku do sieci energetycznej

     Przyłączenie się do sieci elektroenergetycznej stanowi niewątpliwie ważny punkt budowy domu, gdyż ciężko funkcjonować bez stałych dostaw prądu. Choć można zaopatrzyć się w urządzenia prądotwórcze m.in. agregaty to przyłącze do sieci elektroenergetycznej jest znacznie wygodniejszym rozwiązaniem, a formalności związane z tym procesem są prostsze niż można byłoby się spodziewać.  

     Proces przyłączenia do sieci elektroenergetycznej rozpoczyna się wraz ze skierowaniem wniosku do najbliższego zakładu energetycznego w celu wydania warunków przyłączenia domu do sieci. Wyżej wymieniony wniosek dostępny jest na stronie operatora, dzięki czemu możemy złożyć go online lub tradycyjną drogą pocztową. Dokument powinien zawierać określone informacje m.in: dane identyfikacyjne, określenie obiektu poboru energii, przewidywaną moc przyłączenia z wyznaczonym układem (1-3f), a także szacowane roczne zużycie energii oraz przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii. Niezbędnymi załącznikami wniosku jest także dokument potwierdzający własność działki oraz plan jej zabudowy. Składając wniosek możemy wystąpić o przyłącze tymczasowe lub stałe? Przyłącze tymczasowe skierowane jest dla osób, którym zależy na jak najszybciej dostawie prądu do miejsca budowy. Czas realizacji przyłączenia tego typu jest znacznie krótszy w stosunku do procesu przyłącza stałego. Choć proces realizacji jest krótszy to rozwiązanie jest obarczone limitem rocznego czasu użytkowania oraz kosztami związanymi ze zmianą przyłącza na stałe po upływie wyznaczonego czasu lub zakończenia budowy. Jeśli jednak nie zależy nam na czasie to najlepszym wyborem będzie przyłącze stałe, w którym  procedura przyłączenia następuje tylko raz.  W przypadku poprawnie złożonego wniosku decyzja o warunkach przyłączenia powinna zostać wydana bezpłatnie w ciągu 21 dni.

     Po 21 dniach wnioskodawca otrzymuje decyzję do akceptacji określającą warunki przyłączenia oraz opracowanie projektu umowy przyłączenia do sieci, które zawierają m.in. termin przyłączenia, wysokość opłaty za przyłączenie, terminy przeprowadzenia prób i odbiorów, miejsce rozgraniczenia własności sieci i instalacji pomiędzy zakładem energetycznym a odbiorcą. Umowa stanowi podstawę do rozpoczęcia prac budowlano-montażowych. Po podpisaniu umowy oraz uregulowaniu opłat związanych z przyłączeniem do sieci (przyłącze kablowe\napowietrzne) realizowane są prace ze strony Operatora. Po ich wykonaniu następuje proces realizacji ze strony odbiorcy.  Dotyczy on wykonania  instalacji odbiorczej w przyłączanym obiekcie (WLZ) przez wykwalifikowanego elektryka, posiadającego  uprawnienia do złożenia „Oświadczenia o wykonaniu instalacji” do operatora. Gotowe przyłącze energetyczne zgłaszamy do zakładu energetycznego w celu dokończenia ostatnich formalności związanych z zainstalowaniem licznika. 

     Fizyczne uruchomienie instalacji rozpoczyna się po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej. W wyniku  zainstalowania licznika następuje zakończenie procesu realizacji. W trakcie budowy musimy skorzystać z jednej z trzech taryf budowlanych. 

  • C11 – koszt za 1 kWh jest taki sam przez całą dobę,
  • C12a – koszt za 1 kWh jest wyznaczany dwustrefowo. Występują  dwie strefy płatności szczytowa oraz pozaszczytowa,
  • C12b – koszt za 1 kWh jest wyznaczany dwustrefowo. Występują  dwie strefy płatności dzienna oraz nocna,

     Po zakończeniu budowy należy złożyć wniosek o zmianę taryfy na zwykłą. Przejście na taryfę G jest  wyłącznie możliwe po formalnym  zatwierdzeniu zakończenia budowy w urzędzie Gminy lub Miasta.  Charakteryzuje się ona przede wszystkim niższą ceną za każdą zużytą kWh. Dla odbiorców domowych dostępne są następujące taryfy: 

  • G11- taryfa jednostrefowa zawierająca jedną stawkę za kWh za cały okres użytkowania
  • G12- taryfa dwustrefowa. Strefa dobowa 10h oraz dobowa 14 h. 
  • G12W – tzw. weekendowa  taryfa uzależniona od danej godziny w dobie oraz dnia tygodnia  
  • G11P lub G11E – taryfa przedpłatowa, w której prąd zakupuje się w systemie prepaid. 
  • G13 –  Występują trzy strefy: szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy oraz pozostałe godziny doby
  • G12as – taryfa antysmogowa

Usługi oferowane przez Dolata Electric to:

     Wybór taryf jest szeroki, więc należy wybrać odpowiednią taryfę uwzględniającą najczęstsze dni oraz godzinny wykorzystania energii elektrycznej w naszym domu. 

About The Author

Pierwsza instalacja fotowoltaiczna w WielkopolsceWpływ instalacji fotowoltaicznych na środowisko

Zadzwoń do nas! 789 108 169