Realizacja instalacji elektrycznej krok po kroku – co obejmuje, standardy, wybór wykonawcy.

Realizacja instalacji elektrycznej krok po kroku – co obejmuje, standardy, wybór wykonawcy.

Montaż instalacji elektrycznej można podzielić na dwa etapy – budowlany i wykończeniowy. Wybierając wykonawcę takiej instalacji warto być świadomym pewnych kluczowych kwestii takich jak podstawowe elementy instalacji, które powinny być wykonane i zamontowane już na etapie pierwszym, co powinna zawierać kompleksowa oferta na wykonawstwo instalacji i jak taką ofertę sprawdzić, aby nie było później potrzeby dopłacania do inwestycji oraz jakie są standardy wykonawcze w branży.

Zasadniczo etap pierwszy montażu instalacji elektrycznej możemy rozróżnić na podstawową instalację elektryczną gniazd i oświetlenia, poprowadzenie zasilania głównego i obwodów zewnętrznych, montaż i uruchomienie rozdzielnicy oraz wykonanie pomiarów końcowych i sprawdzenie bezpieczeństwa instalacji. Do wyceny takiej instalacji i oszacowania zakresu prac potrzebne są projekty z naniesionymi punktami elektrycznymi, na podstawie których instalacja zostaje później rozłożona. Końcowy układ punktów elektrycznych często ulega zmianie po wizji lokalnej oraz szczegółowych ustaleniach z inwestorem. Projekt instalacji elektrycznej może również przewidywać wiele dodatkowych elementów takich jak różnego rodzaju okablowania np. instalacji alarmowej, kamer monitoringu czy instalacji fotowoltaicznej, okablowanie systemów takich jak pompa ciepła, ładowarki do samochodów elektrycznych, zasilanie rolet lub instalacja IT. Wszystkie dodatkowe elementy instalacji powinny być zawsze indywidualnie ustalane z inwestorem przed rozpoczęciem prac.

Kompleksowa oferta na montaż instalacji elektrycznej powinna zawierać wycenę wszystkich materiałów oraz robociznę. Końcowa cena takiej instalacji może się różnić w zależności od wielkości i zaawansowania projektu, ilości punktów elektrycznych oraz nakładu materiałów potrzebnych na inwestycję. Trzeba założyć, że każda budowa posiada indywidualne aspekty, które wpływają na końcową cenę instalacji. Oferta na prace elektryczne zazwyczaj nie obejmuje tynkowania i innych prac murarskich wykończeniowych oraz montażu osprzętu elektrycznego (gniazdka, włączniki) i innych urządzeń, które są uznawane za etap wykończeniowy i są wyceniane w kolejnym kroku.

Sercem całej instalacji elektrycznej jest rozdzielnica. Istotne jest, aby była ona wykonana w taki sposób, żeby użytkownicy instalacji elektrycznej mogli czuć się bezpiecznie, oraz żeby w łatwy sposób można było lokalizować wyłączniki odpowiednich części instalacji. Producenci osprzętu mniej więcej nie odbiegają od siebie zarówno, jeśli chodzi o cenę jak i jakość. Ważne, żeby nasza rozdzielnica koniecznie zawierała wyłączniki różnicowoprądowe na wszystkie obwody, wyłączniki nadprądowe, wyłącznik główny oraz ogranicznik przepięć. Wszystkie te elementy razem składają się na kompleksową ochronę użytkowników od porażeń, a także od pożaru i przepięć w instalacji. Rozdzielnica elektryczna powinna być odpowiednio opisana, a dokumentacja powykonawcza powinna zawierać jej schemat. Dzięki temu po odebraniu instalacji, wiemy do czego służą poszczególne wyłączniki oraz jak dokładnie została połączona rozdzielnia. Poza rozdzielnicą elektryczną, instalacja, która zawiera też obwody internetowe (IT) powinna zawierać obudowę multimedialną, w której będziemy mogli w przyszłości zamontować urządzenia takie jak switche, modemy itp. Taka rozdzielnica powinna mieć doprowadzoną z zewnątrz budynku rurę, do której będzie można wprowadzić bezinwazyjnie światłowód.

Decydując się na wykonawcę warto mieć na względzie czy wszystkie elementy niezbędne do zakończenia pierwszego etapu budowy są zawarte w ofercie. Przed przystąpieniem do wyceny bardzo ważne z punktu widzenia instalatora jest szczegółowe zapoznanie się ze projektami oraz wytycznymi przesłanymi przez inwestora, tak by prawidłowo oszacować ilość oraz koszt materiałów. Materiały mniej więcej szacuje się następująco: wszelkiego rodzaju przewody dostosowane od odpowiedniego rodzaju instalacji (oświetlenie, zasilanie, okablowania), rurki i kanały kablowe, puszki podtynkowe, rozdzielnice, materiały dodatkowe takie jak gips, uchwyty, kołki rozporowe itd. Oczywiście trzeba jeszcze pamiętać o takich pracach jak wykopy pod zasilanie i obwody zewnętrzne, które zazwyczaj są wykonywane przez koparkę. Niestety wyżej wymienione elementy nie są zawsze standardem w ofertach firm wykonawczych. Zdarzają się sytuacje, że oferty przedstawione przez firmy elektrycznie skrajnie się różnią między sobą w kwestii ceny. W takim przypadku należy dokładnie sprawdzić zakres przedstawiony przez oferentów, różnice w cenie mogą wynikać z nie uwzględnienia wszystkich dodatkowych aspektów przedstawionych przez inwestora, mogą zawierać niekompletny lub niedoszacowany materiał względem projektu, lub po prostu w wycenie może brakować zasilania zewnętrznego, rozdzielnicy czy jej połączenia.

Najlepszą metodą zabezpieczenia się przed takimi sytuacjami jak dopłacanie do budowy lub niewywiązywanie się przez wykonawcę z ustalonego zakresu jest wybranie rzetelnej firmy, który szczegółowo oszacuje i określi zakres wykonawczy oraz podpisze z nami umowę na realizację. Warto zwrócić również uwagę na to, czy instalator zapewnia jakość swojej pracy gwarancją powykonawczą (standard w branży to od 2 do 5 lat) oraz jaką formę rozliczenia proponuje dana firma, czy rozliczamy się na podstawie zrealizowanej części prac czy wymagane są zaliczki. W przypadku tego drugiego koniecznie trzeba mieć zabezpieczenie w postaci umowy i określonego w niej zakresu prac. Każda instalacja elektryczna musi zostać zakończona odpowiedni pomiarami oraz protokołami, nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale również wymaga tego prawo budowlanego – bez protokołów pomiarowych nie uzyskamy odbioru budowy. Aby wykonać pomiary końcowe wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia pomiarowe oraz dozorowe i miernik, który musi mieć tzw. aktualne świadectwo wzorcowania.

Usługi oferowane przez Dolata Electric to:

Mój Prąd 4.0 – jakie kwoty i warunki programu?Modernizacja oświetlenia w firmie

Zadzwoń do nas! 789 108 169