Zabezpieczenia w nowoczesnej instalacji elektrycznej

Zabezpieczenia w nowoczesnej instalacji elektrycznej

    Odpowiednio zaprojektowana instalacja elektryczna zapewnia nam bezpieczeństwo i funkcjonalność przez lata. Aby jednak tak było należy ją wyposażyć w  odpowiednie elementy, zgodne z obecnymi normami realizacji instalacji elektrycznej. Wszelkiego rodzaju zastosowane komponenty mają na celu zagwarantować naszej instalacji ochronę przeciwzwarciową, przeciw przeciążeniową, a także przeciwporażeniową. Taką ochronę jesteśmy w  stanie osiągnąć dobierając odpowiednio okablowanie, podział obwodów oraz zabezpieczenia naszej instalacji. 

    Ilość obwodów elektrycznych instalacji powinna być odpowiednio dostosowana do potrzeb budynku. Urządzenia dużej mocy m.in. zmywarka, piekarnik, czy też bojler elektryczny znajdują się w oddzielonych obwodach, ze względu na zminimalizowanie ryzyka wyłączenia prądu. Odpowiedni podział obwodów elektrycznych, w przypadku awarii gwarantuje wyłączenie jedynie jednego (uszkodzonego) obwodu z zasilania, zamiast wszystkich. Jeśli chodzi o okablowanie instalacji elektrycznej, to obecnie wykorzystuje się wyłącznie przewody 3-żyłowe i 5-żyłowe z żyłą ochronną. Centrum całej instalacji elektrycznej stanowi rozdzielnia główna. Odpowiada ona przede wszystkim  za rozdzielanie energii elektrycznej w budynku. W jej skład wchodzą różnorodne komponenty m.in. zabezpieczenia i elementy pomiarowe.  Zabezpieczenia  instalacji elektrycznej to przede wszystkim:

  • Ogranicznik przepięć – Stanowi ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami przepięć wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi i awariami w sieci energetycznej. 
  • Wyłącznik różnicowoprądowy –  Stanowi ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. W sytuacji  wykrycia awarii instalacji, doprowadza do przerwania zasilania obwodu. Jest to jedna z najlepszych ochron przeciwporażeniowych ze względu na natychmiastową reakcję już przy wykryciu małego prądu upływu.
  • Wyłącznik nadmiarowo-prądowy-  Stanowi ochronę przed skutkami przepływu prądu przeciążeniowego, oraz przed skutkami zwarć. Przerywa ciągłość obwodu po wykryciu danego zakłócenia.

    W celu zabezpieczenia naszej instalacji stosowane są również uziemienia  oraz połączenia wyrównawczo-ochronne.  Uziom instalacji gwarantuje nam połączenie określonego punktu obwodu elektrycznego z ziemią. W nowych instalacjach budynków stosowany jest głównie uziom fundamentowy w postaci taśmy lub pręta stalowego zatopionego w betonowym fundamencie. Inne rodzaje uziomów to płaskie, otokowe, pionowe. Tak wykonany uziom może służyć również do celów ochrony odgromowej. Połączenia wyrównawczo-ochronne mają istotne znaczenie w przypadku ochrony przeciwporażeniowej. Powinny być stosowane w miejscach takich jak: brodzik, zmywarka czy też urządzeniach kotłowni. Stanowią one bowiem  połączenia dostępnych elementów przewodzących z  całym systemem uziemienia zlokalizowanym w budynku.

    Starsze instalacje elektryczne, w porównaniu do obecnych nie zakładały zwiększonej ilości urządzeń w domu, dlatego ilość zabezpieczeń w niej występujących jest ograniczona. Mając to na uwadze powinniśmy wiedzieć, że modernizacja  aktualnej instalacji elektrycznej zazwyczaj wymaga całkowitej jej wymiany.

     Przy montażu instalacji należy również pamiętać o wyprowadzenie kanału dla światłowodu. Wyprowadzanie pozwoli zniwelować utrudnienia wynikające z przyłączenia sieci. Należy również pamiętać ,aby połączenie instalacji elektrycznej przeprowadzone zostało przez wykwalifikowaną osobę w celu zachowania całkowitego bezpieczeństwa budynku.

Usługi oferowane przez Dolata Electric to:

Magazyn energii w mikroinstalacjiFunkcjonalności systemu Smart Home

Zadzwoń do nas! 789 108 169