Dolata Electric » Pomiary i badania elektryczne

Przeprowadzamy różnego typu analizy, badania i pomiary elektryczne w Poznaniu i całej Wielkopolsce. Współpracujemy z firmami z sektora biznesowego i przemysłowego oraz z instytucjami publicznymi. Główny zakres naszych usług to pomiary końcowe (odbiorcze) oraz okresowe (kontrolne) instalacji elektrycznych, w tym fotowoltaicznych. Realizujemy także audyty systemów przemysłowych w celu wykrycia nieprawidłowości czy zbędnych obciążeń generujących nadmierne koszty w zakładach produkcyjnych.

Każde badanie instalacji elektrycznej przeprowadzamy rzetelnie i przygotowujemy pełną dokumentację wraz z wnioskami i zaleceniami naszych inżynierów.

Pomiary instalacji elektrycznych wykonujemy m.in. dla:


uslugi-elektryczne-4

Firmy i zakłady przemysłowe

uslugi-elektryczne-solar (1)

Budynki użyteczności publicznej

uslugi-elektryczne-2

Generalni wykonawcy

uslugi-elektryczne-3

Domy i mieszkania (wspólnoty)

Badanie instalacji elektrycznej w Poznaniu/Wielkopolsce – zakres oferty


ok

Pomiary odbiorcze i okresowe dla firm oraz jednostek użyteczności publicznej

Każdy budynek musi zostać poddany okresowym pomiarom elektrycznym raz na rok, 2 lata lub 5 lat, w zależności od jego rodzaju. Pomiary okresowe obejmują:

 • Oględziny instalacji.
 • Pomiary skuteczności działania wyłączników różnicowoprądowych.
 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zapewnianej przez bezpieczniki i wyłączniki nadprądowe.
 • Pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów.
 • Pomiary rezystancji uziomów.
 • Pomiary transformatorów i silników elektrycznych.
 • Pomiary natężenia oświetlenia.

Po zakończeniu pomiarów przygotowujemy komplet protokołów pomiarowych wraz z oceną poprawności działania instalacji elektrycznej oraz ewentualnymi uwagami. W przypadku pomiarów odbiorczych zakres badań może być taki sam lub węższy. Koszt wykonania kompletu pomiarów zależy od wielkości mierzonej instalacji – w praktyce od liczby przeprowadzanych pomiarów.

Wykonujemy także inne rodzaje pomiarów (jeden lub kilka) w zależności od potrzeb, m.in. pomiary napięć i prądów czy elektronarzędzi.

ok

Pomiary odbiorcze i okresowe instalacji elektrycznej w budownictwie mieszkalnym

Realizujemy odbiorcze oraz okresowe pomiary instalacji elektrycznej dla deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i zarządców osiedli – również na potrzeby m.in. firm ubezpieczeniowych. Do przeprowadzenia badań wykorzystujemy wymagane specjalnie mierniki z aktualnym certyfikatem wzorcowania.

W zasadzie niezależnie od celu zakres badania obejmuje takie prace jak:

 • Oględziny instalacji – sprawdzamy, czy istnieją jakiekolwiek widoczne uszkodzenia, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu.
 • Sprawdzenie działania wyłączników różnicowoprądowych – weryfikujemy, czy wyłączniki spełniają swoją funkcję, czyli czy zapewniają bezpieczeństwo.
 • Pomiary skuteczności ochrony przed porażeniem – pomiary impedancji pętli zwarciowej. Badamy, czy dany wyłącznik nadprądowy lub bezpiecznik zadziała poprawnie w przypadku uszkodzenia.
 • Pomiar rezystancji przewodów ochronnych (oporności izolacji przewodów) – sprawdzamy, czy wszystkie przewody w budynku są w dobrym stanie technicznym.
 • Pomiary rezystancji uziemienia – w przypadku instalacji odgromowej weryfikujemy, czy uziom jest sprawny, czyli czy skutecznie odprowadzi ewentualny prąd piorunowy do ziemi.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów i badań przygotowujemy komplet protokołów pomiarowych.

Przeprowadzamy także inne badania i pomiary instalacji elektrycznej, podyktowane m.in. względami bezpieczeństwa czy też koniecznością sprawdzenia w zakresie stanu sprawności połączeń. Ich przebieg jest w zadzie identyczny, natomiast to już zlecający decyduje, które konkretnie elementy mamy zbadać.

Ofertę na pomiary elektryczne okresowe i odbiorcze przygotowujemy indywidualnie z uwzględnieniem m.in. liczby domów czy mieszkań, ich powierzchni, liczby gniazd czy uziomów (jeśli w budynku jest instalacja odgromowa) oraz lokalizacji.

ok

Badania elektryczne i audyty sieci dla zakładów przemysłowych

Realizujemy także audyty instalacji elektrycznych dla firm przemysłowych – m.in. zakładów produkcyjnych. Analiza działania sieci elektrycznej w zakładzie pozwala odpowiedzieć na szereg ważnych pytań:

 • Kiedy pojawiają się przekroczenia mocy?
 • Kiedy pojawia się moc bierna i jaka jest jej wartość?
 • Jakie są obciążenia sieci w czasie pracy zakładu?
 • Czy w sieci pojawiają się szkodliwe zakłócenia?
 • Gdzie należy szukać oszczędności energii elektrycznej?

Analiza powyższych kwestii pozwoli kolejno podjąć (bądź nie) decyzję o modernizacji instalacji elektrycznej albo o wprowadzeniu zmian w realizowanych procesach, które w dalszej perspektywie przełożą się na obniżenie kosztów stałych i zwiększenie zysku.

Do tego typu badań i pomiarów elektrycznych wykorzystujemy zaawansowane mierniki parametrów sieci, które mierzą i rejestrują wybrane parametry, zwykle przez kilka dni lub cały tydzień. W ten sposób otrzymujemy kompleksową charakterystykę pracy zakładu od strony elektrycznej w dłuższym okresie, co pozwala wyciągnąć szersze, wiarygodne wnioski. Po zakończeniu prac dostarczamy kompletną dokumentację z wartościami pomiarów, wykresami, opiniami i zaleceniami naszych inżynierów.

ok

Badania i pomiary instalacji fotowoltaicznych

W 2012 roku zamontowaliśmy pierwszą instalację fotowoltaiczną w Wielkopolsce i do tej pory zrealizowaliśmy liczne małe i duże inwestycje – w tym farmę o mocy 10 MW. Dlatego w naszej ofercie nie mogło zabraknąć pomiarów odbiorczych i oględzin okresowych systemów PV w firmach, zakładach i instytucjach, niezależnie od wielkości instalacji. Jeśli jesteście Państwo w trakcie inwestycji lub wykorzystujcie panele fotowoltaiczne w firmie, zapraszamy do współpracy. Oferujemy m.in.:

 • Oględziny instalacji – sprawdzamy, czy nie powstały żadne uszkodzenia, czy instalacja jest poprawnie wykonana i zabezpieczona.
 • Pomiary rezystancji uziemienia.
 • Pomiary rezystancji izolacji po stronie DC i AC.
 • Pomiary impedancji pętli zwarciowej po stronie AC – ma to na celu sprawdzenie zarówno skuteczności działania zabezpieczeń, jak i tego, czy instalacja elektryczna umożliwia przesyłanie energii elektrycznej przy pełnej mocy instalacji fotowoltaicznej.
 • Pomiary napięć i prądów po stronie DC i AC.

Przegląd instalacji elektrycznej w Poznaniu – zaufaj fachowcom Dolata Electric!


specjalistyczna wiedza 150×150

Profesjonalna firma elektryczna z Poznania – inżynierowie z uprawnieniami.

Jesteśmy specjalistami w branży: mamy niezbędne wykształcenie, kwalifikacje i poświadczające je uprawnienia zawodowe. Bierzemy odpowiedzialność za wykonaną pracę, a nasze wnioski i zalecenia mogą mieć wiążący charakter. Współpracujemy z architektami i innymi biorącymi udział w inwestycji ekspertami m.in. od ochrony przeciwpożarowej czy automatyki przemysłowej.

doswiadczenie

Kilkanaście lat doświadczenia w montażu, badaniach i pomiarach instalacji elektrycznych

Nasza firma działa nieprzerwanie od 2010 roku, a o naszym doświadczeniu najlepiej świadczy bogate portfolio, które udostępniamy w zakładce „Realizacje”. Współpracujemy z generalnymi wykonawcami, przedsiębiorstwami przemysłowymi, firmami handlowymi i usługowymi oraz instytucjami publicznymi.

Niezbędne kwalifikacje 150×150

Specjalistyczny sprzęt, rzetelne badanie i komplet dokumentów

Dysponujemy nowoczesnymi miernikami i innym sprzętem, który spełnia wszelkie standardy i normy. Pomiarów dokonujemy rzetelnie i w dłuższym – miarodajnym – okresie np. kilku dni. Na podstawie badań i analiz opracowujemy wymagane protokoły odbiorcze/okresowe i inne dokumenty zawierające wyniki analiz, wnioski i zalecenia specjalistów. Protokoły służą do poświadczenia wykonania wymaganej prawnie kontroli i na ich podstawie można bezpiecznie użytkować instalację lub przeprowadzić modernizację.

doświadczenie 150×150

Fachowe doradztwo i rekomendacje specjalistów od instalacji przemysłowych

Naszym celem jest zadbać o bezpieczeństwo, wydajność i ekonomiczność pracy w firmach, zakładach naszych Klientów. Dlatego, również poza ustalonym zakresem zlecenia, chętnie dzielimy się doświadczeniem i spostrzeżeniami. Na co dzień stykamy się z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi w wielu zakładach i obiektach, dlatego wiemy, jak zadbać o ich efektywność, a więc o oszczędności finansowe.

fotowoltaika

Kompleksowa oferta w zakresie wykonania lub modernizacji instalacji elektrycznej/teletechnicznej/fotowoltaicznej

Pomiary i badania elektryczne to część naszej oferty. Działamy kompleksowo, w tym także montujemy i modernizujemy sieci elektryczne, systemy oświetleniowe i teletechniczne (m.in. internet, monitoring, systemy ppoż.), a ponadto specjalizujemy się w fotowoltaice przemysłowej. Znajdziecie w nas Państwo swojego partnera od technicznej strony inwestycji.

Nasze wybrane realizacje


Pomiary elektryczne - Osiedle Zawady, Poznań

Cel: 5 letnie okresowe  przeglądy elektryczne

Liczba lokali: 200 mieszkań

Zakres prac: przegląd instalacji elektrycznych wewnętrznych we wszystkich mieszkaniach i lokalach wspólnoty, przegląd rozdzielnic elektrycznych, wyłączników PPOŻ, instalacji odgromowych, instalacji w parkingach podziemnych

Pomiary elektryczne - Budynki Urzędu Miasta Poznania

Cel: 5-letnie okresowe przeglądy elektryczne

Liczba lokali: 4 obiekty urzędowe

Zakres prac: przegląd instalacji elektrycznych wewnętrznych we wszystkich pomieszczeniach, rozdzielnic elektrycznych, wyłączników PPOŻ, instalacji odgromowych

Zadzwoń do nas! 789 108 169