Mój Prąd 4.0 – jakie kwoty i warunki programu?

Mój Prąd 4.0 – jakie kwoty i warunki programu?

Dzisiaj ruszył nabór wniosków do jednej z najbardziej popularnych dotacji w Polsce na instalacje fotowoltaiczne. Wnioski przyjmowane będą od 15 kwietnia 2022r. do wyczerpania środków. Wdrożony program kierowany jest do prosumentów mikroinstalacji w nowym systemie rozliczeń net-bilingu. Tegoroczna edycja z pewnością różni się od poprzednich. Tym razem prosumenci będą mogli uzyskać dofinansowanie nie tylko na instalację fotowoltaiczną, ale również na urządzenia zwiększające autokonsumpcję energii. Maksymalna wartość dotacji wynosi 20 500 zł.

Rodzaje przedsięwzięć objętych programem:

 • Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW;
 • Zakup i montaż magazynów ciepła;
 • Zakup i montaż magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh;
 • Zakup i montaż systemów zarządzania energią HEMS/EMS.

Forma dofinansowania

Na dotacje mogą liczyć osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną wyłącznie na potrzeby własne w nowym systemie rozliczeń net-bilingu. Pomoc finansową otrzymać mogą również prosumenci przechodzących z systemu net-meteringu na system net-bilingu. Wysokość dofinansowania w formie dotacji „Mój Prąd” wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych. Dla nowych prosumentów net-bilingu przewidziane zostały następujące kwoty wsparcia:

 • Instalacja fotowoltaiczna bez magazynu nie więcej niż 4 tys. zł
 • Instalacja fotowoltaiczna z magazynem nie więcej niż 5 tys. zł
 • Magazyn ciepła nie więcej niż 5 tys. zł
 • Magazyn energii nie więcej niż 7,5 tys. zł
 • System zarządzania energią przy zakupie magazynu nie więcej niż 3 tys. zł

Razem 20,5 tys. zł dofinansowania.

Dla prosumentów przechodzących ze starego systemu rozliczeń na nowy:

 • Instalacja fotowoltaiczna z magazynem nie więcej niż 2 tys. zł
 • Magazyn ciepła nie więcej niż 5 tys. zł
 • Magazyn energii nie więcej niż 7,5 tys. zł
 • System zarządzania energią nie więcej ni 3 tys. zł

Razem 17,5 tys. zł dofinansowania.

Warto, także wspomnieć, że dotacja Mój Prąd łączy się z aktualną formą wsparcia jaką oferuje ulga termomodernizacyjna.

Jak złożyć wniosek?

Zgodnie z regulaminem programu „Mój Prąd IV” wnioski przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek można złożyć za pośrednictwem strony internetowej https://gwd.nfosigw.gov.pl/ . Rejestracja użytkownika na portalu odbywa się za pośrednictwem e-dowodu lub profilu zaufanego. W celu sprawnego przebiegu procedury realizacji wniosku warto wcześniej przygotować wszelkie wymagane załączniki dokumentów w wersji elektronicznej. Mowa m.in. o :

 • Potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej i zaświadczenie/oświadczenie potwierdzające rozliczenie się wnioskodawcy na zasadach systemu net-bilingu;
 • Fakturach za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów wskazanych w dofinansowaniu;
 • Potwierdzeniu dokonania płatności ze wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania;
 • Zaświadczeniu OSD potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano.
 • Pełnomocnictwu – jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie.
 • Protokole odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów (magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią HEMS/ EMS).
 • Dokumencie potwierdzającym zgłoszenie do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) montażu / uruchomienia magazynu energii elektrycznej.

Więcej informacji dotyczących dofinansowania Mój Prąd znaleźć można na oficjalnej stronie programu https://mojprad.gov.pl/

Usługi oferowane przez Dolata Electric to:

Instalacja fotowoltaiczna na zacienionym dachuRealizacja instalacji elektrycznej krok po kroku – co obejmuje, standardy, wybór wykonawcy.

Zadzwoń do nas! 789 108 169