Czy instalacja fotowoltaiczna stanowi zagrożenie pożarowe?

Czy instalacja fotowoltaiczna stanowi zagrożenie pożarowe?

Technologia pozyskiwania energii z promieni słonecznych w ostatnich latach stała się bardzo powszechna. Jednak tego typu rozwiązanie budzi w klientach wiele wątpliwości. Jednym z nich jest sceptyczne podejście do wystąpienia możliwych pożarów instalacji. Ale czy warto się tym martwić? Zdecydowanie nie, pod warunkiem, że zwrócimy uwagę na wykluczenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych planowanej inwestycji.
A więc co jest tak naprawdę powodem wystąpienia pożaru? Ryzyko powstania pożaru w instalacji fotowoltaicznej spowodowane jest tzw. czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Niestety na wystąpienie czynników zewnętrznych, takich jak przegryzienia okablowania przez zwierzęta lub wyładowania nie mamy większego wpływu. Aktualnie są one skutecznie neutralizowane, dlatego ich wystąpienie jest w znacznym stopniu ograniczone. W przypadku wyładowań atmosferycznych stosowane są właściwe środki ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej, natomiast w przypadku okablowania wykorzystywane są osłony, które skutecznie chronią kabel przed szkodnikami.
W obecnej chwili według badań, w przeliczeniu procentowym możliwość wystąpienia wyładowań bezpośrednio w instalacje fotowoltaiczna oraz uszkodzenia okablowania szacowana jest na 0,016 [%] (źródło murator.pl). Musimy pamiętać jednak, że instalacja fotowoltaiczna nie przyciąga wyładowań atmosferycznych, a jej montaż na dachu nie zwiększa ryzyka wyładowania. Za kolejną grupę czynników tzw. wewnętrznych odpowiada
niestety błąd ludzki. Błędy montażowe, projektowe bądź źle dobrane komponenty są najczęstszymi powodami awarii.
Analizując przedstawione fakty, możemy śmiało stwierdzić, że instalacje fotowoltaiczne są całkowicie bezpieczne pod warunkiem, że ich wykonaniem zajmują się wykwalifikowane osoby, które zagwarantują klientowi:

● Prawidłowo wykonany projekt- uwzględniający aktualne normy i wytyczne ;
● Bezbłędnie wykonany montaż ;
● Odpowiedni dobór komponentów wysokiej jakości;
● Wykonanie dokumentacji technicznej wraz odpowiednimi pomiarami i badaniami;

Trzeba wspomnieć, że na bezpieczeństwo całej instalacji fotowoltaicznej mają wpływ również liczne zabezpieczenia, które muszą zostać prawidłowo dobrane oraz zainstalowane. Należą do nich zabezpieczenia nadprądowe (wyłączniki, bezpieczniki), rozłączniki, ograniczniki przepięć, wyłączniki różnicowoprądowe, a także odpowiednio wykonane uziemienie i system połączeń wyrównawczych. W instalacjach wykorzystywany jest także system kontrolujący oraz pomiarowy w postaci optymalizatorów, umożliwiający szybkie zdiagnozowanie nieprawidłowego działania systemu i wyłączenia napięcia na łańcuchach modułów podczas awarii.

Usługi oferowane przez Dolata Electric to:

Jak działa system inteligentnego sterowania budynkiem?Magazyn energii w mikroinstalacji

Zadzwoń do nas! 789 108 169